Gå direkt till innehåll
Ledande spelare inom självprovtagning i Europa är målet när Dynamic Code växlar upp kärnaffären

Nyhet -

Ledande spelare inom självprovtagning i Europa är målet när Dynamic Code växlar upp kärnaffären

Dynamic Code har redovisat resultatet för Q3. Nettoomsättningen uppgick till 54,9 Mkr, varav omsättningen i kärnaffären uppgick till 10,0 Mkr och affären till FoHM (Folkhälsomyndigheten) uppgick till 44,9 Mkr. I takt med att fokus flyttar från pandemin växlar Dynamic Code upp kärnaffären.

Dynamic Codes vd Louise Nylén berättar här mer om vad som händer härnäst på bolaget när intäkter från avtalet med Folkhälsomyndigheten minskar.

– Dynamic Code bygger inte sin verksamhet enbart på pandemin och covid-19-tester. Vi skalade upp PCR-verksamheten rejält utifrån ett stort behov från samhället och FoHM, något vi är glada och stolta över. Visst har det varit gynnsamt ekonomiskt, men det har också tagit stora resurser från kärnverksamheten. Vi kommer att fortsätta investera för framtida intäkter i vår kärnaffär, samtidigt som vi går in i en period med lägre omsättning. Detta är helt enligt plan och i linje med vår ambition att bygga en ledande spelare inom självprovtagning i Europa, säger Louise Nylén.

– Nu står vi stadigt i vårt fortsatta arbete med att utveckla kärnaffären med fler samarbeten, fler integrationer och större fokus på att växa internationellt.

Avtalet med FoHM har förlängts till slutet av Q1 2022. Därefter kommer regionerna att ta över ansvaret för covid-19 testningen. Dynamic Code står beredda att stötta när det finns behov.

– Vi har ju sett att pandemin är svår att förutsäga och med fortsatt nya mutationer och vetskapen om att effekten av vaccinen avtar över tid så har slutet av pandemin blivit ännu svårare att överblicka.

Stark kassa ska växla upp kärnaffären
Med en stark kassa kan Dynamic Code nu fokusera på kärnaffären, dvs hjälpa privatpersoner och patienter att via självprovtagning och koppling till vårdgivare få diagnos och eventuell behandling i hemmet. Det nya vårdlandskapet utvecklas snabbt och Dynamic Code fyller en viktig pusselbit för att patienten inte ska behöva ta sig till en vårdcentral eller ett labb för att testa sig och att vårdpersonal inte ska behöva vara inblandad i testningen.

– Det här är en enorm möjlighet för att uppnå tids-, resurs- och samhällsvinster. Nu är fokus att skapa fler samarbeten och affärer och växla upp internationellt.

Dynamic Codes kärnaffär (omsättning med covid-relaterade intäkter borträknat) omsätter nu 10 mkr under Q3. Hur har den utvecklats om ett år?
– Vi har höga ambitioner kring att utveckla framtidens vård. Vi är övertygade om att självprovtagning är en viktig del, vilket också alla våra samarbeten visar. Vi fokuserar på att expandera internationellt och utveckla vår affär. Jag bedömer att det kommer att ta två år att bli lönsamma, säger Louise Nylén.

Stor samhällsvinst om patienter kan provta sig i hemmet
Varje år görs drygt 40 miljoner besök i primärvården. Av dessa är c:a 10 miljoner kopplade till infektioner som kan behöva provtagning för att ställa diagnos. Många av dessa provtagningar kan göras i hemmet och därmed slippa merarbete och risk för smitta i primärvården.

– Tänk om 10 procent, dvs en av tio miljoner provtagningar, kan ske i hemmet? Då skulle vi spara in 125 000 arbetsdagar för patienter som slipper ta sig till en klinik (grovt räknat och med antagandet att besök plus resa tar en timme totalt). Vi sparar även tid för provtagande personal. Om en miljon provtagningar görs i hemmet istället och det tar 10 minuter av personalen per provtagning, sparas 21 000 arbetsdagar för provtagande personal. Vad är den ekonomiska vinsten för detta för regioner och skattebetalare? Väger vi även in miljöaspekten i att många tar bilen till vårdcentralen kan vi också minska klimatavtrycket genom färre antalet resor tack vare självprovtagning i hemmet, säger Louise Nylén.

Ökad tillgänglighet ger snabbare diagnos
En viktig del i att öka kärnaffären och ta position inom morgondagens diagnostik är att finnas nära individen, Det görs bland annat genom strategiska samarbeten med aktörer som ligger nära konsumenten. Via Kronans apotek går det att beställa hem Dynamic Codes självprovtagningstester tillsammans med sina matvaror med Mathem, men det finns även samarbete med Airmee för snabbare leveranser från e-handeln. Ett viktigt fokusområde är att utveckla snabb logistik och bred distribution.

Snart är DC Partners fusionerat med Dynamic Code AB
I juni aviserades att Dynamic Code lämnar Pepins i och med att bolaget fusionerar DC Partners med Dynamic Code AB. Syftet med detta är en enklare bolagsstruktur för framtida vägval i form av eventuell notering, fusion eller förvärv.

– Det finns inga konkreta planer att dela nu, men som kommunicerats tidigare så har ledningen i uppdrag från ägare och styrelse att göra bolaget redo för börsen, där fusionen med DC Partners är ett viktigt steg, avslutar Louise Nylén.Ämnen

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Relaterat innehåll

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING