Gå direkt till innehåll
VD-ord Q4 2021: Dynamic Code visar styrka

Pressmeddelande -

VD-ord Q4 2021: Dynamic Code visar styrka

Ytterligare ett år präglat av pandemin är till ända – en pandemi som gång på gång visat sig vara omöjlig att förutspå men där Dynamic Code bevisat sin förmåga att möta starka variationer i efterfrågan. Under det fjärde kvartalet kunde vi återigen bistå det överbelastade vårdsystemet genom vårt etablerade testsystem. Den eskalerande smittspridningen av den nya virusvarianten omikron bidrog till att det framför allt i december och januari var väldigt svårt att boka PCR-tester genom regionerna. Genom att snabbt ställa om vår verksamhet för att möta det rådande behovet av tester tydliggörs vikten av privata aktörer för att både avlasta och effektivisera vården. Vår långsiktiga målsättning är att genom en bred distribution av självprovtagning och diagnostik på distans vara en starkt bidragande faktor till en mer effektiv vård.

Vi arbetar varje dag utifrån vårt tydliga syfte: Shaping tomorrow’s diagnostics – enabling more people to live a healthier life.

Under det fjärde kvartalet förlängdes Dynamic Codes avtal med Folkhälsomyndigheten fram till den sista mars 2022. Vi har redan fått signaler om att ett antal regioner kommer att gå ut i upphandling för att säkerställa tillgång till analyskapacitet efter avtalets slut. Vi bevakar läget och kommer att vara redo att lägga anbud om upphandling blir aktuellt.

Vi gör morgondagens diagnostik tillgänglig
Dynamic Code möjliggör morgondagens diagnostik – det ska vara enkelt och säkert att testa sig, våra produkter ska finnas där konsumenten är. Under 2021 etablerade och utvecklade vi nära samarbeten med flera nyckelaktörer inom det nya vårdlandskapet i Sverige. Under det fjärde kvartalet skrev vi ett antal viktiga avtal med nya samarbetspartners för att bredda distributionen av våra tester. Idag distribuerar vi våra självprovtagninskit direkt till konsument genom vår egen e-handelsplattform eller via distributionspartners, som exempelvis alla de större apotekskedjorna och Mathem. Vi har även startat ett pilotprojekt med Pressbyrån och 7-Eleven samt ingått samarbetsavtal med aktörer inom quick-commerce som Vembla, DingDong och Bolt, vilka exempelvis möjliggör hemkörning av tester inom 15 minuter i Stockholms innerstad.

Under 2021 har vi tagit stora steg i vår internationalisering, framförallt i Storbritannien. Våra produkter finns nu att köpa på Amazon i Storbritannien och vi tog också beslut om att etablera ett mindre ett lab på marknaden som väntas stå färdigt andra halvåret 2022. Jag är också stolt över att vi under årets sista kvartal presenterade två nya samarbeten i Norge med online-apoteket Apotera och den digitala vårdgivaren Nettlegevakt. Det är ytterligare ett kvitto på det intresse som finns för våra produkter utanför Sverige och att vår modell kan appliceras i andra länder, vilket är ett stort fokus framåt.

Trots att mycket av våra resurser gått till att möta den starka covid-relaterade efterfrågan pågår ett ambitiöst produktutvecklingsarbete inom vår kärnaffär. Produktportföljen har under kvartalet utökats med tre livsstilstester: Body, Nutrition och Training som alla tagits emot väldigt väl av marknaden och ger användaren konkreta råd för att anpassa kost, träning och livsstil till kroppens förutsättningar.

Det är även väldigt glädjande att vi erhöll ett prestigefullt pris för livsstilstestet Skin som utnämndes till Årets innovation på Sthlm Health and Beauty Week. Hälsa är en stark trend i samhället och vi ser att intresset för att förstå sin kropp och sina unika förutsättningar ökar, vilket är precis vad Dynamic Codes tester hjälper till med.

Vi investerar för att skapa en ny marknad

Under 2021 har vi fokuserat på att bygga en professionell och effektiv organisation, för att kunna fortsätta skala och internationalisera med kvalité. Vi bygger en central huvudverksamhet som kommer fyllas på med mindre lokala verksamheter framförallt inom sälj och logistik men även labproduktion i de länder vi går in i. Vi investerar även i marknadsföring för att öka kännedomen om Dynamic Code och självprovtagning. Detta har medfört rejält ökade operativa kostnader vilket tillsammans med lägre intäkter ledde till en nedgång i resultat. EBITDA landade på 7,2 Mkr mot föregående års höga siffra för fjärde kvartalet på 117,9 Mkr.

Omsättningen i kärnaffären uppgick under kvartalet till 11,9 Mkr (11,0). Exklusive covid-19 är ökningen 30 procent dvs 7,9 Mkr att jämföra med 6,1 Mkr. Omsättningen till Folkhälsomyndigheten och regionerna uppgick till 63,4 Mkr (177,5). På årsbasis hade vi en mycket fin tillväxt i kärnaffären, trots en svagare utveckling av tester för könssjukdomar, till följd av restriktioner i spåren av pandemin. Omsättningen 2021 blev 52,8 Mkr, en tillväxt på 67 procent jämfört med 2020, 31,6 Mkr. Kärnaffären exklusive covid-19 växte med 19 procent från 22,9 Mkr 2020 till 27,3 Mkr 2021. Vårt fokus på samarbeten med starka och trovärdiga återförsäljare har bidragit till goda resultat med en försäljningstillväxt för kärnaffären genom apotek på 77 procent och digitala vårdgivare med 200 procent för helåret. Motsvarande tillväxt för det fjärde kvartalet var 92 procent för apotek och 79 procent för digitala vårdgivare.
Bruttomarginalen har under fjärde kvartalet 2021 gått från 81,9 procent till 75,3 procent. Bruttomarginalen påverkas av produkt-, säljkanalsmix och volym.

Vi har en stark finansiell grund och är väl rustade för fortsatta investeringar

Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med att forma det nya vårdlandskapet där självprovtagning är en viktig komponent för att nå högre effektivitet. Självprovtagning är mer tidseffektivt och frigör viktiga resurser i vården. Många har introducerats till självprovtagning under pandemin, vilket ökat medvetenheten att det går att applicera inom fler områden. Potentialen är enorm och hur snabbt vi kan bidra till att utveckla marknaden får framtiden utvisa, men vi står väl rustade att ta oss an uppgiften och vi har ambitiösa mål. Med en utbyggd organisation, en attraktiv produktportfölj och en stärkt kassa från covidaffären står vi redo att accelerera.

Sammantaget är vi väldigt stolta över den samhällsinsats vi gjort under pandemin. Nu fortsätter vårt arbete med att göra självprovtagning till en självklar del inom vården både i Sverige och internationellt.

Louise Nylén, VD

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75
Anne Kihlgren

Anne Kihlgren

Presskontakt Grundare 013-465 53 21
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING