Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VD-ord Q2 2022

Vi har under de senaste åren haft förmånen att hjälpa Sverige och Folkhälsomyndigheten i arbetet att bekämpa covid-19. Det är positivt att vi haft möjligheten att hjälpa till, att få visa på både bolagets och konceptets styrkor. Det har samtidigt varit en god affär för Dynamic Code inte minst genom att vi har kunnat visa vår konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. Vi vet att vår långsiktiga affärsmodell är stark när vi får volym på enskilda tester.

Utmaningen i det andra kvartalet är att vi fått stora svängningar i vårt kapacitetsbehov. Nu övergår covid- affären till en situation där vi har Regioner som kunder och där affär endast kommer uppkomma om rekommendationer för testning förändras av Folkhälsomyndigheten. I denna situation har vi tagit beslut om en större justering av våra fasta kostnader. Vi kommer att jobba mer fokuserat med återförsäljning genom partners, mer fokuserat i produktutvecklingen och mer fokuserat i arbetet med att sträva efter att samhället skall se de stora potentialerna med mer användning av tester med självprovtagning. Det här får konsekvenser på antalet anställda, inhyrda konsulter och den generella investeringstakten.

Årets andra kvartal har som sagt varit utmanande men vi har också gjort goda framsteg i det strategiska arbetet att internationalisera Dynamic Code. Vi har slutit avtal med Norges största nätapotek, Farmasiet, och ytterligare ett nätapotek i Norge, Apotera. Samtidigt har den digitala vårdgivaren Nettlegevakt i Norge utökat antalet tester som de erbjuder i sin vårdgivning. Efter kvartalets slut har vi även tecknat ett återförsäljaravtal med Boots i Norge. I Storbritannien är fokus på att etablera och bygga ett lab för att erbjuda en attraktiv produkt och tjänst till kunderna. Parallellt för vi ett antal intressanta dialoger med potentiella kunder som vi hoppas kunna berätta mer om under andra halvan av året. I Tyskland har vi rekryterat en landschef som kom på plats i april. På den tyska marknaden är vi fortfarande i ett tidigt stadie av att etablera logistikflöden och dialoger med kunder.

Under covid-19 pandemin har kärnaffären naturligt fått stå tillbaka i form av satsningar. Med mer normalt fokus ser vi nu under kvartalet en tillväxt på 35% (exkl covid-19). Vi har bland annat tecknat nya avtal med aktörer i Sverige som Benify samt utökat vårt samarbete med Pressbyrån (Reitan Convenience AB). 

Kanalen Släktskap har krympt sedan regeringsbeslutet som trädde i kraft i januari i år där Rättsmedicinalverket gavs uppdraget att utföra all släktskapsanalys i Sverige. En jämförelse mellan kvartalen för våra kanaler exklusive släktskap visar en tillväxt på 52%. Det operativa resultatet under kvartalet uppgick till -37,1 Mkr (43,8 Mkr). Resultatet har påverkats negativt främst av den minskade omsättningen från Folkhälsomyndigheten, behov av lagernedskrivning efter covid-19 men även belastats med kostnader för noteringsförberedelser och avskrivningar på gjorda investeringar. Vi fortsätter våra satsningar på att internationalisera Dynamic Code, vilket belastar resultatet innan vi får volym.

Det nya regelverk som Dynamic Codes produkter lyder under (IVDR), den tekniska plattformen och övrig komplexitet för att möjliggöra drift av verksamheten på flertalet marknader kräver en relativt tung kostnadsbas. Därför behöver affären generera höga volymer för att nå lönsamhet. Vi jobbar intensivt med att addera återförsäljare och vårdgivarpartners samt med att öka försäljningen hos befintliga kunder. En viktig del för att uppnå detta är även vår marknadsföring som bygger kännedom om både varumärket och konceptet med diagnos på distans genom självprovtagning. Vi förväntar oss en god tillväxt i kärnaffären, men vi kommer fortsatt att redovisa negativa resultat när vi bygger vår verksamhet för framtiden.

Vi har en stark kassa som vid periodens utgång uppgick till 222,7 Mkr (261,9 Mkr). Samtidigt är det viktigt att vi i dagens makromiljö inte blir beroende av nytt externt kapital speciellt innan vi bevisat Dynamic Codes potential. Det är också i det perspektivet våra neddragningar av vår kostnadskostym skall ses.

Sammanfattningsvis så har vi fortsatt fokus på transitionen från den covid-relaterade affären, till att bygga upp försäljningsvolymerna i kärnaffären i Norden och de nya marknaderna Storbritannien och Tyskland. Vi har fördelat om våra personalresurser genom att rekrytera inom marknadsföring och försäljning samtidigt som vi genomför minskningar inom produktion och produktutveckling. Kassaflödesmässigt ser vi även att de investeringstunga projekten med utveckling av verksamhetssystem och IVDR-anpassning, ligger bakom oss.

Se hela delårsrapporten i bilaga nedan.

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden