Gå direkt till innehåll
VD-brev Q3 2023

Pressmeddelande -

VD-brev Q3 2023

Finansiellt resultat
Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till ca 8,1 miljoner kronor, vilket var i linje med samma period föregående år. Justerat för omsättning från covid-19 tester så har verksamheten en liten tillväxt. Det som framför allt har drivit på omsättningen är distributörskanalen som har vuxit med över 46% jämfört med samma period föregående år. Det är den paus av e-handelsaffären som beslutades i slutet av förra året som har bidragit till en försiktigare tillväxt. Detta har nu åtgärdats under det tredje kvartalet med ett omtag av e-handelsaffären (se nedan). EBITDA har också förbättrats väsentligt till följd av både bättre bruttomarginal och minskade rörelsekostnader.

Fortsatt optimering av vår kostnadsbas

En viktig del i att ställa om bolaget till en lägre omsättning jämfört med åren under covid-19, så har ett gediget arbete genomförts med att skära ner på kostnaderna. Detta arbete fortlöper med fokus på att ta bolaget till lönsamhet inom två år. Det tredje kvartalet har inneburit fler nedskärningar av rörelsekostnader med fokus på hyreskostnader, personalkostnader och IT kostnader.

Ny strategi och affärsplan

Som en del av den omställning bolaget gör, har även en ny strategi och affärsplan tagits fram tillsammans med den nya ledningsgruppen och styrelsen. Strategin bygger på att skapa tillväxt genom tre huvudsakliga satsningar:

  • Fortsatt utveckling av den befintliga affären med utökning av produkter hos befintliga kundkanaler, samt fler kunder i Sverige, Norge och Danmark och ett omtag av e-handelsaffären.
  • Utöka produktportföljen med white label självtester från bra internationella leverantörer.
  • Strategiska partnerskap och M&A utökning av produkter, kanaler och teknik genom partnerskap och eller förvärv / sammanslagning.

Omtag av e-handelsaffären
E-handeln kommer att få nytt liv genom att göra ett omtag av affären. Fokus kommer att ligga på att skapa en lönsam affär genom en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. Ett urval av produkter kommer att finnas via e-handeln med första fokus på wellness testerna BODY och SKIN. Därefter kommer respektive test att marknadsanalyseras för att se vilka som passar via egen e-handel och säkerställa att den inte konkurrerar med övriga kundkanaler.

Nya kundavtal och förvärv

I augusti förvärvade Dynamic Code delar av konkursboet FindOut Diagnostics. Förvärvet inkluderade två tester (CRP och Hba1c) samt en mobilavläsningsteknik. Produkterna kompletterar Dynamic Codes produktportfölj väl och har ett starkt intresse från regionerna i Sverige. Mobilavläsningsteknik har även efterfrågats från diverse marknadsaktörer och syftet är att kunna applicera denna teknik på flera av Dynamic Codes befintliga och nya tester för att ge ett mer kvantifierbart provsvar till användarna. Som ett första steg efter förvärvet behöver testerna och tekniken tas igenom en certifieringsprocess för att kunna återlanseras på marknaden.

Nytt avtal med KRY för bakteriell vaginos

Ytterligare en affär har signerats med KRY för bakteriell vaginos. Vi ser detta som ett viktigt led i att utöka antalet produkter hos KRY och stärka deras satsning på kvinnohälsa.

Nya apoteksavtal i Norge

Fler avtal med apotek signerades under tredje kvartalet. Däribland med Apotek 1 i Norge. Första satningen kommer att vara deras e-handelsaffär för att sedan etablera fler tester i deras fysiska apotek. Apotek 1 är en av Norges största apoteksaktörer.

Val av finansiell rådgivare inför notering

Enligt styrelsens plan för notering under 2024 så har även val av finansiell rådgivare gjorts. Dynamic Code har signerat avtal med Sedermera Corporate Finance.


Emilie Erhardt Winiarski VD, Dynamic Code AB

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code

Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden