Gå direkt till innehåll
VD-brev Q2 2023

Pressmeddelande -

VD-brev Q2 2023

Finansiellt resultat Q2: 1 april – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr (8,2 Mkr)
  • Kassa och bank uppgick till 85,5 Mkr (222,7 Mkr)

Finansiellt resultat YTD: 1 januari – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,7 Mkr (88,6 Mkr)
  • Omsättningen i den totala kärnaffären exklusive Covid uppgick till 10,7 Mkr (14,8 Mkr) varav distributörer uppgick till 4,7 Mkr (4,5 Mkr) och Vårdgivare 5,1 Mkr (5,7 Mkr)
  • I förra årets omsättning uppgick intäkter för Covid, inkluderat avtalet med Folkhälsomyndigheten, till 73,6 Mkr. Under 2023 är Covidomsättningen 0 Mkr.

Sammanfattning andra kvartalet
Andra kvartalet har präglats av omställning både vad gäller den egna organisationen och arbete med införsäljning av nya produkter hos våra partners. Vi har även bytt ut provtagningsmaterialet för våra STI-produkter för män för att uppnå en högre provstabilitet, vilket möjliggör stabilare och effektivare transport av prover från t.ex Norge där vi tidigare haft problem med en för hög andel ogiltiga prover. I samband med bytet implementerades även automation av detta provflöde, vilket bidrar till ökad effektivitet och skalbarhet. I samråd med vår medicinskt ansvariga läkare för produkten beslutades det att applicera försiktighetsprincipen och pausa utskick av fler produkter tills bytet var genomfört. Detta bidrog till att minska omsättningen med uppskattningsvis 1,2 Mkr under de 3 månader bytet tog att genomföra.

Apotek och distributörer blandar och ger
Trots att Dynamic Code fortsätter att framgångsrikt attrahera nya kunder och utöka samarbeten med våra befintliga partners inom apoteks- och distributionssegmentet i Norden, har det andra kvartalet inneburit en utmaning med en försäljning som legat något under våra förväntningar.

Denna situation kan i viss utsträckning tillskrivas det tillfälliga säljstoppet av våra STI-produkter för män som beskrivs ovan. Denna åtgärd, tillsammans med en noterbar minskning i efterfrågan hos våra kunders e-handel, har medfört att kanalen upplever en nedgång med 24 % jämfört med samma kvartal föregående år. Under kommande kvartal kommer vi att vidta åtgärder för att hämta igen detta tapp och fortsätta växa.

Samarbeten med vårdgivare fördjupas
Under Q2 överträffade försäljningen våra förväntningar i vårdgivarkanalen. Jämfört med samma period föregående år, vilket inkluderade Covid 19,noterade vi dock en nedgång på 8% i tillväxt.

Samarbetet med digitala vårdgivare har dock påverkat positivt. Framgent ser vi framemot att inleda ett nytt samarbete med Kry för provtagning av Bakteriell Vaginos (BV) och Candida som förväntas starta augusti.

Ny permanent VD
Emilie Erhardt Winiarski anställdes som ny VD och tillträdde den 14 augusti. Emilie kommer senast som VD från Medicheck och har dessförinnan lång bakgrund från att arbeta med hälso- och sjukvården, medtech och digital vård.

Verksamheten
Dynamic Code fortsätter att fokusera på ett antal kärnprodukter i portföljen samt den digitala diagnostikplattformen som kopplar ihop vårdgivare, patient och testsvar med full spårbarhet i hela självprovtagningskonceptet.

Vi har under våren arbetat med att minska bolagets kostnadsmassa för att skapa uthållighet samtidigt som vi bearbetar marknaden för att öka omsättningen. I tillägg till de ca 25 medarbetare som lämnade företaget under kvartal två så kommer ytterligare en handfull personer att sluta under kvartal 3.

Vi ser fortsatt mycket positivt på utvecklingen av det nya vårdlandskapet där självprovtagning är en viktig del i den utvecklingen. Vi ser oss där som en viktig kugge i att hantera det framtida vårdbehovet. Självprovtagning kapar kostnader i vårdkedjan och frigör vårdkapacitet till områden där mer nytta kan göras. Dynamic Code har, inte minst under Covid-pandemin visat, att vår affärsmodell fungerar och att vi kan leverera effektivt inom vår del av vårdkedjan.

Per Alnefelt
Avgående VD, Dynamic Code

Emilie Erhardt Winiarski
Tillträdande VD, Dynamic Code

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code

Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden