Gå direkt till innehåll
VD-brev Q1 2023

Pressmeddelande -

VD-brev Q1 2023

1 januari – 31 mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,0 Mkr (79,1)
  • Omsättningen i den totala kärnaffären exklusive Covid uppgick till 6,0 Mkr (6,7) varav distributörer uppgick till 2,8 Mkr (2,0) och Vårdgivare 2,7 Mkr (2,8)
  • I förra årets omsättning uppgick intäkter för Covid, inkluderat avtalet med Folkhälsomyndigheten, till 72,5 Mkr. Under 2023 är Covidomsättningen 0 Mkr.
  • Kassa och bank uppgick till 112,9 Mkr (274,6)

Kvartalet inleddes med en något lägre försäljningstakt vilket dock var väntat och i linje med våra förväntningar då första kvartalet säsongsmässigt är svagt.

Apotek och distributörer visar fortsatt tillväxt
Kanalen Apotek & Distributörer ökar fortsatt i Norden och vi fortsätter även att addera nya distributörer. Under kvartalet startade vi upp och adderade ytterligare produkter till det tidigare aviserade samarbetet med Boots Apotek i Norge med över 150 apotek . De nya och utökade samarbetena samt en ökad efterfrågan av våra produkter resulterade i en tillväxt i kanalen Apotek & Distributörer med 43% i jämförelse med samma kvartal förra året.

Samarbeten med vårdgivare fördjupas
Under första kvartalet pågick omförhandlingar av flera avtal med digitala vårdgivare och försäljningen landade 5% under föregående års’ kvartals-nivå. Vi har under kvartalet slutit nya samarbetsavtal med digitala vårdgivare och är i diskussion med flera vårdgivarkunder gällande nya hälsotest-koncept.

Arbetet med att ta fram nya koncept och erbjudanden sker i nära samarbete med våra partners för att på bästa sätt passa in i deras verksamhet och för att möta marknadens behov.

Den brittiska och tyska marknaden bearbetas för närvarande endast via partners på resp. marknad.

Ny VD
Som nämndes i föregående VD-brev så tillträdde undertecknad som ny VD och Anne Kihlgren som ny ordföranden per första januari. Rekryteringsprocessen av ny VD pågår.

Verksamheten
Dynamic Code fortsätter att fokus på ett antal kärnprodukter i portföljen samt den digitala diagnostikplattformen som kopplar ihop vårdgivare, patient och testsvar med full spårbarhet i hela självprovtagningskonceptet.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över och minska våra kostnader för att skapa uthållighet samtidigt som vi bearbetar marknaden för att öka omsättningen. Som vi kommenterade redan i föregående VD-brev så genomförde Dynamic Code i början av kvartalet ett sparpaket. Närmare 25 medarbetare sades upp och lämnade företaget under april månad.

Vi ser fortsatt mycket positivt på utvecklingen av det nya vårdlandskapet där självprovtagning är en viktig del i den utvecklingen. Vi ser oss där som en viktig kugge i att hantera det framtida vårdbehovet. Självprovtagning kapar kostnader i vårdkedjan och frigör vårdkapacitet till områden där mer nytta kan göras. Dynamic Code har, inte minst under Covid-pandemin visat, att vår affärsmodell fungerar och att vi kan leverera effektivt inom vår del av vårdkedjan.

Per Alnefelt
VD, Dynamic Code

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code

Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden