Gå direkt till innehåll
Staten kan spara en halv miljard kronor per år* på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan!

Pressmeddelande -

Staten kan spara en halv miljard kronor per år* på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan!

Används vårdens resurser rätt? Idag lägger vården, lågt räknat, mellan 800 - 900 miljoner kr per år på att bekämpa klamydia och gonorré genom bland annat gratis test och smittspårning [i]. Trots dessa åtgärder ligger klamydia på en fortsatt hög nivå och gonorré ökar, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt rapporterades 33 715 klamydiasmittade vilket betyder att drygt 480 000 personer testades för klamydia 2017 varav c:a 93% inte var smittade[ii].

Nu finns ett säkert, enkelt och snabbt DNA-baserat självtest från Dynamic Code, som testar för fyra könssjukdomar (STI) i ett och samma test. Testet kan köpas på apotek och via e-handel. De kostar 519 kr exkl. moms när de köps av en privatperson på apotek.

Provtagning tas enkelt hemma och svar kommer inom 24 timmar. De som får ett testsvar med påvisad könssjukdom erbjuds medicinsk rådgivning online och kan få e-recept på antibiotika för behandling inom 4 timmar. Konsumenten väljer dessa tjänster och bekostar dem själv idag. Men om de 480 000 personer som årligen testar sig gratis på STI-mottagningar för klamydia, skulle erbjudas detta test, skulle kostnaden för staten uppgå till ca 330 miljoner kronor per år, d v s staten skulle minska de årliga kostnaderna med över 500 miljoner kronor.

Men den stora vinsten är en förbättring av folkhälsan. De som testar sig får inte bara svar om ev klamydia, utan får också veta om de har gonorré, mykoplasma genitalium eller trikomonas. Detta är viktigt då dessa könssjukdomar väldigt sällan testas trots samma stora risk för smittspridning och komplikationer som vid klamydia.

Mykoplasma genitalium [iii] är sannolikt Sveriges näst vanligaste könssjukdom och testas i stort sett inte alls inom sjukvården. Mykoplasma genitalium kan ge lika allvarliga komplikationer som klamydia. Klamydia och mykoplasma ger samma symtom eller inga symtom alls och måste behandlas med antibiotika, men kräver olika antibiotika. Det är därför viktigt att samtidigt testa för både klamydia och mykoplasma.

Gonorré och trikomonas är två andra könssjukdomar, som visserligen förekommer i mindre utsträckning än klamydia och mykoplasma genitalium i Sverige, men som kan ge allvarliga komplikationer för den drabbade. Gonorré har ökat de senaste åren och att få kontroll över smittspridningen är därför viktigt.

Frågan vi nu ställer oss är. – Varför lägger staten så mycket pengar i onödan på en omodern klamydia-testning, när staten med en modern testmetod inte bara kan spara 500 miljoner kronor årligen, utan också uppnå positiva folkhälsoeffekter genom att bättre förebygga spridningen av könssjukdomar i Sverige? Dessa 500 miljoner kronor kan användas till annan vård istället.

Så här har vi räknat fram dessa siffror*

Totalt rapporterades 33 715 klamydiasmittade vilket betyder att drygt 480 000 personer testades för klamydia 2017 (7% prevalens). Ca 480 000 test per år. och ett antagande att 50% sker via klinikbesök i vården och 50% via ”webb, klamydiatest.nu/klamydia.se”

Kostnader med nuvarande system
Kostnad för besök och provtagning vid klinik (endast klamydia)
Ett läkarbesök i vården kostar 2850 kr[iv] (ca 3000 minus 150 kr i patientavgiften, exkl. kostnad för byggnader/avskrivningar etc.). (480 000 x 0,5 x 2850 kr) för de som väljer läkarbesök för att testa klamydia (Antag 50% sker via klinikbesök och 50% via webb).
684 milj
Kostnad för laboratorieanalysen via klinik och klamydia.se (endast klamydia)
För tester via klamydia.se/webb har vi bara kunnat räkna på landstingens labbkostnad som är 200 kr/test, dvs inga materialkostnader eller administrativa kostnader.

96 milj
Kostnad för smittskyddsspårning
Kostnaden för smittspårning av klamydia uppgår enligt MSB till ca 59,1 mkr[v] för att det lyder under Smittskyddslagen (ersättning för smittspårningsarbete enligt MSB ”Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar”)

59 milj

SUMMA
839 miljoner
Kostnader med självtest
Kostnad för provtagning via dynamiccode.com (fyra könssjukdomar)
Ett kit för provtagning av fyra könssjukdomar som patienten tar själv hemma kostar 519 kr exkl. moms när det säljs till konsument. Kostnaden blir alltså 480 000 x 519 kr.
249 milj
Läkarbesök digitalt för de som är smittade
Eftersom provtagningen sker innan läkarbesöket behöver bara de som får ett positivt testsvar prata med läkare. Ett digitalt läkarbesök skulle kosta ca 650 kr för landstingen (rekommenderad ersättning till hemlandstingen från Sveriges Kommuner och Landsting) [vi]. Under 2017 rapporterades 33 715 fall av klamydiainfektion och 2 533 fall av gonorré. Om alla dessa fall skulle ha fått ett digitalt läkarbesök skulle kostnaden ha blivit (33 715 + 2 533) x 650kr
24 milj
Kostnad för smittskyddsspårning 59 milj
SUMMA 332 miljoner

Om könssjukdomarna klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia eller mykoplasma genitalium. Mykoplasma genitalium har många likheter med könssjukdomen klamydia. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

Gonorré är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. En obehandlad gonorréinfektion kan bland annat leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män. Det är viktigt att behandla gonorré så snart som möjligt för att undvika komplikationer och vidare spridning.

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara svår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.


KÄLLOR

[ii] https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/?p=17209 givet en prevalensen på 7% omräknat till 2017 års data. Se även prevalensdata över tid på https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/?p=17209

[iii] http://ssdv.se/pdf/Mycoplasma%20genitalium.pdf

[iv] https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/306673/minifolder2018.pdf

[v] https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26185.pdf

[vi] http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Sa-mycket-kostar-digital-vard/

Ämnen

Kategorier


Fakta om Dynamic Code

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Ett test som man tar hemma och därefter skickar för analys i laboratorium och som kunden sedan får ett digitalt svar på inom 24 timmar. Det är både säkert och kostnadseffektivt.

Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma genitalium, gonorré, trikomonas, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), hudanalyser, HPV (livmoderhalscancer), laktos- och glutenintolerans, vinterkräksjuka, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten är minst lika hög som i vården.

Dynamic Code har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget ackrediterat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75
Anne Kihlgren

Anne Kihlgren

Presskontakt Grundare 013-465 53 21
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Relaterat innehåll

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING