Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyttan med distansvård har aldrig varit tydligare

Med en stigande kurva av virusspridning i landet står vården inför ett oerhört kritiskt läge. Precis som Lundaforskarna Leif Dahlberg och Håkan Nero skrev i Altinget den 19 mars menar vi att det är hög tid att myndigheter och beslutfattare tar vara på de möjligheter som vård på distans redan idag utgör – och att de skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Det kommer en morgondag och där får vi det vårdsystem vi förtjänar – det vill säga det vi väljer att bygga idag.

Överallt rapporteras om det kritiska läget vården står inför. Johan Styrud, ordförande för Stockholm läkarförening och överläkare på Danderyds sjukhus, har berättat om det kritiska läget inom vården i samband med det ökade antalet personer som insjuknat i Covid-19. Situationen beskrivs som kaosartad där vårdinrättningar ställer in i princip all annan verksamhet, som operationer och mottagningsverksamhet, för att helt kunna prioritera behandling av Covid-19-patienter. Dessutom efterfrågas möjlighet att testa fler i personalen för Covid-19 för att säkerställa att de inte bär på och sprider smittan samtidigt som de arbetar för att rädda människor från den. Äldre isoleras i hemmen och alla medborgare ska helst undvika att utsättas för smittorisk och riskfyllda aktiviteter som kan leda till skador och sjukvårdsbesök – vården räcker helt enkelt inte till för alla.

Digitala vårdkedjor möjliggör vård och diagnosticering utan fysiska möten, vilket är fördelaktigt både för vårdgivare som kan arbeta med patienter hemifrån, och för patienter som vill undvika folksamlingar och besök på vårdinrättningar. På så sätt utsätts inte riskgrupper och vårdpersonal för smitta. Vårdpersonal som i dagsläget inte får gå till jobbet med lindriga förkylningssymptom kan genom digitala vårdmöten fortsätta jobba på distans och hjälpa patienter.

Under de senaste veckorna har vi sett en dubblering av digitala vårdbesök för tillfälliga akuta primärvårdsbesvär som patienterna inte når fram med till 1177 eller vårdcentralen. Infektioner som halsfluss, könssjukdomar och urinvägsinfektioner tar inte hänsyn till coronakrisen utan behöver diagnosticeras och behandlas precis som förut. Patienten kan köpa självtester på apoteket eller få dem hemskickade till sig av vårdgivare som även hanterar smittspårning. Patienter som redan ingår i digitala behandlingsprogram för exempelvis psykisk ohälsa eller astma kan fortsätta sina behandlingar oberoende av den hårt pressade fysiska vården. Med allt fler uppkopplade sensorer kan även patienter med livslånga sjukdomar följa sina mätvärden tillsammans med läkare på distans som justerar dosering och behandlingsrekommendationer.

Distansvård kan ersätta stora delar av de uppskattningsvis 40 miljoner fysiska besök som sker i primärvården varje år. Efterhand som regionerna nu inser fördelarna skyndar de på sin egen digitalisering för att möta medborgarnas önskan om att kunna få vård över nätet. Denna nyvunna insikt anser vi borde leda till förbättrade förutsättningar för privata vårdentreprenörer att fortsätta utveckla nya lösningar som kommer samhället och skattebetalaren till nytta och som inspirerar ett gammalt vårdsystem till förändring.

Vi uppmanar politikerna att se den situation som vi alla befinner oss idag som ett utmärkt exempel på hur distansvård inte bara är en möjlighet utan en nödvändighet för att Sveriges medborgare ska kunna få tillgång till vård idag och imorgon. I denna kristid blir det än mer aktuellt att ha detta i åtanke för att vi tillsammans ska klara att bygga morgondagens vård så som vi vill ha den, inte som den alltid varit.

Anne Kihlgren, VD Dynamic Code
Daniel Persson, Innovationschef Min Doktor

Ämnen

Kategorier


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar meningsfulla hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av vårdpersonal och ibland tagit månader och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma på kvaliteten – Dynamic Codes tester uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav.

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden