Gå direkt till innehåll
Nytt test mäter nivån av antikroppar - kan indikera behov av vaccin

Pressmeddelande -

Nytt test mäter nivån av antikroppar - kan indikera behov av vaccin


Det finns idag olika antikroppstester på marknaden. Dynamic Codes test, som kan tas hemma med självprovtagning, mäter nivån av neutraliserande antikroppar mot SARS-CoV-2 och visar därmed om du har skydd mot covid-19.

Neutraliserande antikroppar avgörande för skydd
Vid en virusinfektion kan antikroppar bildas mot olika delar av viruset. Några av antikropparna som bildas är så kallade neutraliserande antikroppar, vilka är de som förhindrar att viruset kommer in i cellerna och infekterar dem. Men det är inte alla antikroppar från en infektion av SARS-CoV-2 som är neutraliserande. Icke-neutraliserande antikroppar, binder specifikt till viruset men påverkar inte dess förmåga att ta sig in i och infektera humana celler. Dessa antikroppar ger således inget skydd mot covid-19.

Kan indikera vaccinet gett effekt
Dynamic Codes nya mätmetod detekterar om du har tillräckligt hög nivå av neutraliserande antikroppar för att få ett skydd mot svår Covid-19.

Denna information är viktig för att se om en individ fortfarande har en tillräckligt hög nivå av antikroppar för att ge ett skydd mot svår infektion. I takt med att vaccineringen mot covid-19 kommer igång kan metoden även användas för att mäta nivå av antikroppar som kommer genom vaccineringen. Det kan då indikera när det är dags att att förnya sin vaccination.

– Det är värdefullt för både individen och samhället att mäta nivån av neutraliserande antikroppar mot covid-19-infektion. Nyttan är att få vetskap om man har skydd mot covid-19 eller inte, säger Anne Kihlgren, grundare och affärsutvecklingschef på Dynamic Code.

Så här tas testet
Provet tas genom att sticka sig i fingret och samla upp några droppar blod i ett provrör, vilket kan ske hemma. Allt man behöver för att ta provet och skicka tillbaka det finns i förpackningen. Analysen av provet görs i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium i Linköping, och påvisar om individen har utvecklat IgG-antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2. Eftersom Dynamic Codes analys använder S-proteinet inklusive RBD som antigen kan analysen detektera neutraliserande antikroppar. Resultat från våra valideringsstudier visar på en sensitivitet på 98,6% och en specificitet på 100%.

För mer information:
Anne Kihlgren, grundare Dynamic Code
070-819 16 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Louise Nylén, VD Dynamic Code
076-276 77 75
louise.nylen@dynamiccode.se

Om Dynamic Code
Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.Medicinsk information om nya antikroppstestet

Majoriteten av de antikroppstester som finns på marknaden idag ger svar på om du har antikroppar mot SARS-CoV-2 vilket då ger svar på om man genomgått en covid-19-infektion. Dessa analyser kan dock inte särskilja och därmed detektera om neutraliserande antikroppar mot SARS-CoV-2 finns i provet.

Vid en virusinfektion kan antikroppar bildas mot olika delar av viruset. Några av antikropparna som bildas är så kallade neutraliserande antikroppar som binder till viruset och förhindrar att viruset kommer in i cellerna och infekterar dem men det är inte alla antikroppar som binder till en patogen, såsom SARS-CoV-2, som är neutraliserande. Icke-neutraliserande antikroppar, eller så kallade bindande antikroppar, binder specifikt till viruset men påverkar inte dess förmåga att ta sig in i och infektera humana celler. Detta kan bero på att dessa antikroppar inte binder till rätt region på viruset. Det finns till exempel flera regioner på SARS-CoV-2 som antikroppar kan binda till. De flesta antikroppsanalyser detekterar antikroppar som binder till Spike (S)- och nukleokapsidproteinerna (N) av vilka S-proteinet verkar ge en mer känslig diagnos. Den immunologiskt viktiga receptorbindandedomänen (RBD) på S-proteinet är ansvarig för bindningen av viruset till ACE2-receptorn på humana celler och den innehåller flera dominerande neutraliserande epitop och fungerar således som en viktig antigen för utveckling av COVID-19-vacciner. Alla, hittills, godkända vacciner (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnsons Janssen och Oxford-AstraZeneca) visade sig inducera neutraliserande antikroppar mot S-proteinet i fas I- och fas II-studier och därmed kan detektion av neutraliserande antikroppar vara ett viktigt verktyg för att kunna övervaka effekten av dessa vacciner.

Eftersom vår analys använder S-proteinet inklusive RBD som antigen kan vår analys detektera neutraliserande antikroppar. Resultat från våra valideringsstudier visar på en sensitivitet på 98,6% och en specificitet på 100%.

Med vår analys kommer vi därmed kunna övervaka effektiviteten av vaccinerna, både kortsiktigt och långsiktigt. Vår analys för detektion av antikroppar är validerad för kapillärprovtagning, dvs blodprov i fingret. För vår metod är alltså kapillärprovtagning lika säkert som venprovtagning. Genom att använda självprovtagning minskas risken att smittas och smitta andra då provet kan tas direkt från hemmet. Stabilitetsstudier har utförts vilka säkrar att leverans av prov till labbet kan utföras på ett säkert sätt.Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Relaterat innehåll

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING