Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvinnor förtjänar säkra och korrekta diagnoser för sina underlivsbesvär.

Var fjärde kvinna som besöker en klinik för könssjukdomar (STI-klinik) visar sig ha bakteriell vaginos. Bakteriell vaginos ger problem med klåda och illaluktande flytningar från underlivet och kan ge allvarliga komplikationer. T ex ökar risken för för tidig förlossning, liksom mer allvarliga infektioner efter underlivsoperationer såsom kejsarsnitt, abort samt insättning av spiral. Studier visar också att risken att smittas av klamydia ökar vid bakteriell vaginos, säger Anders Selbing, docent i Obstetrik och Gynekologi och VD för Selbing Medical AB.

Nästan 3/4 av alla kvinnor drabbas också någon gång i livet av svampinfektion i underlivet. Symptomen för bakteriell vaginos och svampinfektion är likartade men de ska behandlas på olika sätt. Bakteriell vaginos bör behandlas med speciell antibiotika på recept medan svampinfektion kan man själv behandla med receptfri medicin, fortsätter Anders Selbing.

Dynamic Code, som utvecklar självtester med DNA-analys, lyfter nu frågan om hur man i svensk sjukvård diagnostiserar symptomen för bakteriell vaginos och svamp i underlivet.

Idag vänder sig kvinnor vanligen till sjukvården för att få en diagnos. För att säkerställa diagnosen har forskare och experter sedan tidigare utvecklat, den s.k.Amsels-metoden där tre av fyra kriterier krävs för att säkerställa en diagnos: flytningens karaktär, snifftest, pH-mätning och mikroskopering. Det finns numera också ett snabbt och säkert alternativ: att själv köpa och ta ett DNA-test för att få ett svar.

Problemet idag är att sjukvården inte följer specialisternas rekommendationer för diagnos. ”Vi vet inte om ens någon klinik i Sverige följer dessa regler idag och om det beror på resursbrist där annan vård prioriteras. Vi vet däremot att vid en av Sveriges största mottagningar följs inte Amsels-metoden”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

”Dynamic Code validerar alltid sina nya test med befintliga diagnosmetoder. Då detta gjordes för testet bakteriell vaginos, visade det sig att av de 205 prov från kvinnor som besökte kliniken analyserades inget prov enligt Amsels metod. För fyra av proven gjordes mikroskopering, men då gjordes inte snifftest och ej heller pH-mätning”, fortsätter Anne Kihlgren.

Vi frågar oss nu: Hur säkert ställer vården diagnosen bakteriell vaginos idag? Hur många kvinnor har genomgått en bristande gynekologisk undersökning och fått fel behandling? Kvinnor förtjänar en säker diagnosmetod för bakteriell vaginos och en snabb och korrekt behandling.

Detta är en stor anledning till att Dynamic Code har utvecklat och tagit fram ett enkelt självprovtagningstest där provet analyseras med DNA-teknik riktat mot bakterierna i bakteriell vaginos. Testet har 99,5% säkerhet. Det är validerat med Dynamic Codes kvalitetsnorm och man får svar inom 4-5 dagar. Vid påvisande av bakteriell vaginos erbjuder vi dessutom E-recept på antibiotika via samarbete med medicinsk klinik.

Mer information:
VD Anne Kihlgren, Dynamic Code
E-post: anne.kihlgren@dynamiccode.se
Tel: 013-465 53 21, 0708-19 16 21

www.dynamiccode.se

Ämnen

Kategorier


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code har laboratorium i Linköping. Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Förutom hälsotest så utför Dynamic Code DNA-baserade faderskapsbestämningar åt kommuner och släktskapsbestämningar åt norska migrationsverket UDI.

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden