Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dynamic Code uppmärksammar kvinnohälsa på Internationella Kvinnodagen

Vaginal hälsa är ett ämne som få pratar om och vaginala sjukdomar är traditionellt förbisedda av både forskning, läkemedelsindustrin och vården. Men digitalisering, e-hälsa och självtester är kraftfulla verktyg för att öka tillgängligheten och skapa en jämlik och jämställd vård; med målet att öka livskvalitén för de kvinnor som lider av vaginala sjukdomar och infektioner. Kvinnohälsa har sedan starten varit ett viktigt fokusområde för HealthTech-bolaget Dynamic Code.

Som ett led i kampen för en bättre kvinnohälsa, samarbetar HealthTech-bolaget Dynamic Code med flera aktörer som har engagerat sig särskilt för kvinnors hälsa. Den digitala vårdgivaren Min Doktor, som bland annat erbjuder Dynamic Codes självtest för bakteriell vaginos och svampinfektion (Candida) hos kvinnor, menar att testerna har revolutionerat tillgång till snabb och effektiv vård.

– Hälsa, och ohälsa, som rör kvinnor har alldeles för länge varit ett nedprioriterat ämne. Kunskapen om hur sjukdomar, förlopp och läkemedel fungerar hos kvinnor är inte alltid så bra som den borde vara. Genom att kunna erbjuda vaginala självtester både på apotek och i digital vård kan vi underlätta för kvinnor att både testa sig och få hjälp på ett säkert sätt i en trygg miljö, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Många kvinnosjukdomar är osynliga men påverkar och begränsar kvinnors liv i stor utsträckning. Vaginala sjukdomar och infektioner ger ofta symptom som gör vardagslivet svårt genom smärta och obehag, klåda och dålig lukt. Trots detta blir underlivsbesvär inte sällan eftersatta inom vården.

– Jag ser att framtiden ser ljusare ut för kvinnor och att kvinnohälsofrågor mer och mer prioriteras. Vi är många som arbetar med kvinnohälsa och det finns gott om hopp om att vi ska lyckas höja livskvalitén för kvinnor drabbade av vaginal ohälsa. Självtester är en viktig del i utvecklingen framåt. Jag tror att kvinnor idag värdesätter snabb och medicinskt säker hjälp för problem som svampinfektioner eller bakteriell vaginos, säger Emma Karling Widsell, legitimerad barnmorska.

10–20 procent av alla kvinnor i fertil ålder uppskattas ha bakteriell vaginos. Trots att besvären är så vanliga, känner 6 av 10 kvinnor inte till vad bakteriell vaginos är och många gånger lider kvinnor i onödan på grund av bristande kunskap och feldiagnoser. Svamp i underlivet, som bakteriell vaginos ofta förväxlas med, drabbar cirka 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder någon gång i livet och kan ge symptom som klåda kring slidöppningen och flytningar. Även bakteriell vaginos kan orsaka flytningar, men orsakas av en obalans bland bakterierna i slidan och kräver därför en annan behandling än vad en svampinfektion gör. Därför är det viktigt att få rätt och snabb diagnos för att kunna behandla rätt.

– Vaginala infektioner och sjukdomar har länge varit underprioriterat inom vården och det förekommer brister i kunskapen inom området. Detta medför att många kvinnor får fel diagnos, felaktig behandling och att kvinnor lider alltför länge och helt i onödan. Genom många år av forskning inom ämnet kan jag bekräfta att självtester för bakteriell vaginos verkligen fungerar och ger en säker diagnos. Självtester skulle kunna revolutionera kvinnohälsan, säger Per-Göran Larsson, docent och överläkare i obstetrik och gynekologi.

För mer information, kontakta gärna:

Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code
070 819 16 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Malin Pettersen, marknad och säljchef på Dynamic Code
070 148 39 90
malin.pettersen@dynamiccode.se

Presskontakt Min Doktor
010-160 04 06
press@mindoktor.se

Ämnen

Kategorier


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar meningsfulla hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av vårdpersonal och ibland tagit månader och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma på kvaliteten – Dynamic Codes tester uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav.

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden