Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dynamic Code lanserar innovativa självtest för glutenintolerans

Tre procent av Sveriges befolkning lider av celiaki, eller glutenintolerans. Vägen till bekräftad diagnos tar i snitt över fem år vilket självklart är alldeles för lång tid. Nu lanserar Healthtech-företaget Dynamic Code ett innovativt självtest med labbanalys för glutenintolerans (celiaki), vilket kommer att hjälpa många människor att få en diagnos på bara några dagar.

Celiaki är ett vanligt tillstånd som har visat sig vara kraftigt underdiagnostiserat och finns representerat i alla åldersgrupper. Symtombilden är ofta diffusa tecken som t ex trötthet och depression. Celiaki innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska.

Att få sin diagnos bekräftad kan ta väldigt lång tid. Det tar ofta flera år från första läkarbesöket till diagnos. Detta har lett till att många personer istället diagnostiserat sig själva och börjat med en glutenfri kost, helt i onödan.

– Många med mag- och tarmbesvär saknar korrekt diagnos. Symptom som magont, uppblåsthet, lös avföring och trötthet förekommer hos minst 20 % av befolkningen och i de flesta fall behandlas symtomen utan att man tar reda på bakomliggande sjukdom. Genom att utesluta eller påvisa glutenintolerans tar man ett steg i rätt riktning i en grundläggande utredning, säger Atrin Sahafi, specialistläkare inom mag- tarmsjukdomar och internmedicin och medicinsk expert på Dynamic Code.

Obehandlad celiaki medför försämrad livskvalitet
Glutenfria ersättningsprodukter är inte automatiskt nyttigare utan innehåller ofta mer stärkelse och mindre fibrer än originalen. För att kompensera och ge en bra smak kan de också innehålla mer fett och socker. För en person med diagnostiserad celiaki är det dock livsnödvändigt att följa en glutenfri kost. Ersättning med naturligt glutenfria produkter som ris, potatis och rotfrukter tillsammans med ett begränsat intag av glutenfria ersättningsprodukter är att föredra.

– Obehandlad eller bristfälligt behandlad celiaki medför en försämrad livskvalitet, och är kopplat till en ökad risk att dö i förtid. Förutom stort lidande för individen innebär detta också ökade samhällskostnader och det är därför angeläget att så tidigt som möjligt upptäcka celiaki och påbörja behandling. Vi är glada över att kunna presentera en snabbare lösning för detta, säger Anne Kihlgren, grundare Dynamic Code.

Tre olika självtest för glutenintolerans
Dynamic Code lanserar nu tre olika självtest för glutenintolerans. Det första testet är ett DNA-test som visar huruvida man har genetiskt anlag för att kunna utveckla celiaki eller inte. Det andra testet påvisar både anlag och om man har utvecklat glutenintolerans. Detta test förutsätter att man innan provtagning ätit en glutenbaserad kost. Det tredje testet riktar sig till personer med diagnostiserad celiaki som vill hålla koll på sin sjukdomsstatus – något som inte alltid finns tillgängligt i vården idag.

För mer information:
Louise Nylén, VD Dynamic Code
076-276 77 75
louise.nylen@dynamiccode.se

Anne Kihlgren, grundare Dynamic Code
070-819 16 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

FAKTA OM DYNAMIC CODES OLIKA TEST FÖR GLUTENINTOLERANS
Målgruppen för Dynamic Codes olika test för glutenintolerans är människor med magproblem, familjemedlemmar till celiakidiagnostiserade individer, självdiagnostiserade och föräldrar som vill testa sina barn. En annan målgrupp är de som är insatta i ämnet celiaki, har kommit lite längre i utredning och vill ta reda på man har celiaki.

Test 1: Anlag för glutenintolerans
Detta test riktar sig till individer som är odiagnostiserade och som själva har påbörjat en glutenfri kost för att kunna utesluta celiaki som möjlig orsak till symtomen. Testet riktar sig även till individer som bara är nyfikna på om de bär på anlagen. Man behöver inte vara glutenbelastad, dvs man behöver inte ha ätit kost innehållande gluten innan provtagning.

Om testet visar att man bär på anlagen för att kunna utveckla celiaki och har symtom överensstämmande för celiaki, rekommenderas man att gå vidare med Test 2.

Man kan alltid välja att ta sig vidare till en specialistläkare och/eller en dietist, båda specialiserad inom mag-tarmsjukdomar för att diskutera sina provsvar, även vid negativa provresultat.

Test 2: Påvisar anlag och intolerans
Detta test är riktat till individer som har problem med magen, misstänker att de har celiaki, dvs har symtom överensstämmande för celiaki, eller är i en riskgrupp för celiaki (har andra autoimmuna sjukdomar, eller familjemedlem med celiaki).

Testet ska användas vid misstanke om glutenintolerans och mäter både anlag för celiaki och antikroppsnivåer – vilket behövs för att kunna ställa diagnos.

Innan provtagning är det mycket viktigt att ha ätit en kost innehållande gluten (2–3 skivor bröd om dagen i 3 veckor innan provtagning), vilket gäller även i den allmänna vården. Vid positivt provsvar hänvisas man vidare till en specialistläkare och därefter en dietist, båda specialiserade inom mag-tarmsjukdomar för att diskutera sina provsvar. Formell diagnos ställs alltid av läkare. Vid negativt provsvar blir man också erbjuden vidare kontakt för att diskutera sina besvär.

Test 3: Monitorering vid glutenintolerans
Detta test riktar sig enbart till individer med en diagnostiserad celiaki.

Vid övervakning av status (monitorering) följer man sin normala kostplan (glutenfri kost). Monitorering av celiaki förekommer inte i vården idag, men det finns ett stort värde i att kunna göra detta. Låga nivåer av tTG-IgA kan tyda på att en läkning av tarmen pågår. Men det kan även tyda på att en låggradig inflammation inte läkt ut helt, trots en strikt glutenfri kost.

Oavsett provsvar kan man välja att ta sig vidare till en specialistläkare och/eller en dietist, båda specialiserade inom mag-tarmsjukdomar, för att diskutera sina provsvar. Här är det viktigt med en individuell bedömning av sina provsvar då liknande nivåer av cirkulerande tTG-IgA kan ha olika betydelse för olika individer.

Ämnen

Kategorier


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar meningsfulla hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av vårdpersonal och ibland tagit månader och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma på kvaliteten – Dynamic Codes tester uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav.

Kontakter

Emilie Erhardt Winiarski

Emilie Erhardt Winiarski

Presskontakt VD

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden