Gå direkt till innehåll
Dynamic Code driver tillväxt genom att digitalisera diagnostiken

Pressmeddelande -

Dynamic Code driver tillväxt genom att digitalisera diagnostiken

Healthtech-bolaget Dynamic Code inleder första kvartalet 2021 starkt med en tillväxt i kärnaffären på 215% jämfört med Q1 2020 (16,4 Mkr jämfört med 5,2 Mkr.) Tillsammans med intäkterna från avtalet med Folkhälsomyndigheten landade omsättningen på 121,1 Mkr. Pandemin har påskyndat digitaliseringen av vården och digital diagnostik är numera en viktig pusselbit i det nya vårdlandskapet. Dynamic Code är väl positionerat att spela en viktig roll inom digital diagnostik både i Sverige och utomlands.

I takt med att det nya vårdlandskapet växer fram med en ökad digitalisering blir Dynamic Codes position att hjälpa patient, vårdgivare och apotek med diagnostik på distans allt tydligare. En stor andel svenskar har idag genomfört en provtagning i hemmet för Covid-19 och både konsument och sjukvård vet nu hur test med självprovtagning från hemmet fungerar. Dynamic Code har idag över 20 olika produkter som möjliggör säkra diagnoser från hemmet.

– Digitaliseringen av vården har tagit stora kliv framåt i form av videomöten och triagering, men när en patient behöver ta ett prov för att få en säker diagnos så krävs fortfarande besök på vårdcentral. Dynamic Code jobbar för att underlätta för patienten genom att erbjuda en helt digital resa från provtagning till testresultat och diagnos, säger Louise Nylén, vd för Dynamic Code.

Kärnaffären växer med nya viktiga avtal
Dynamic Codes kärnaffär, dvs produkter och intäkter som ligger utöver samarbetet med Folkhälsomyndigheten, fortsätter att växa under årets första kvartal. En tillväxt om 215% procent jämfört med samma period förra året. B2B-försäljning som inkluderar vårdgivare, företagshälsovård och återförsäljare såsom apotek växte med en årlig tillväxt om 329%. Under kvartalet inleddes exempelvis ett samarbete med Apoteket AB om försäljning av tester för Covid-19 och antikroppar.

Utöver viktiga avtal kopplat till kärnaffären utvecklas även nya produkter. Ett aktuellt exempel är lanseringen av ett HPV-test som är en viktig produkt inom kvinnohälsa, framförallt nu när pandemin tvingat nästan alla regioner pausat sin screening för HPV.

Avtal med Folkhälsomyndigheten allokerar kapacitet om 50 000 analyser per vecka
Q1 inleddes med ett nytt avtal med Folkhälsomyndigheten (FoHM) med en allokerad volym på 50 000 analyser per vecka. Med högre volymer och ökad effektivitet, har Dynamic Code haft möjlighet att erbjuda Folkhälsomyndigheten och Regionerna ett väsentligt lägre pris än under 2020. Avtalet med FoHM löper året ut med en option till förlängning.

Mutationer och nivå av antikroppar - covid-19-analysen uppgraderas
Dynamic Code har under kvartalet vidareutvecklat analysmetoden för Covid-19 där testerna nu även kan svara på huruvida individen bär på någon av de tre mutationer som benämns som den brittiska, sydafrikanska och brasilianska. En uppgraderad version av analysmetoden för Covid-19 antikropp har också utvecklats och lanseras under maj månad. Med den kommer individen få ett svar på vilken nivå av neutraliserande antikroppar hen har. Det här testet kommer ha ett stort värde för individen då man kan avgöra om man utvecklat ett skydd mot svår covid-19-infektion efter genomgången infektion eller vaccination. I framtiden kan analysen användas för att kontrollera om behov av påfyllnad av vaccin föreligger.

Dynamic Code stärker upp teamet för tillväxt och internationalisering
Under kvartalet började en ny Chief Financial Officer, Johan Mark och en ny Chief Commercial Officer, Jim Rosengren. Båda kommer in med gedigen erfarenhet från att skala upp bolag i internationella miljöer och kommer att bidra till ökad struktur och tillväxttakt i bolaget. Bolaget har utöver de nya ledningsgruppspositionerna fått in ett flertal kollegor på viktiga roller bland annat inom kvalitet, sälj och marknad, expansion och affärsutveckling.

– Vi arbetar fortsatt med att stärka upp organisationen för att möjliggöra vår fortsatta tillväxt och internationella expansion. Vi är mitt inne i flera spännande processer och jag hoppas att kunna komma med mer konkreta uppdateringar den närmaste tiden, säger Louise Nylén.

Q1 2021 i siffror (Q1 2020)

  • Omsättningen uppgick till 121,1 Mkr (5,2 Mkr), varav omsättningen i kärnaffären uppgick till 16,4 Mkr (5,2 Mkr) och affären till Folkhälsomyndigheten uppgick till 104,6 Mkr (0 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade till 47,3 Mkr (-8,4 Mkr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 146,3 Mkr (28,2 Mkr)


Om Dynamic Code
Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING