Gå direkt till innehåll
Lydia Graflund, vd EsterCare, Helena Graflund Lagercrantz, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi samt chefsläkare på EsterCare samt Louise Nylén, vd Dynamic Code.
Lydia Graflund, vd EsterCare, Helena Graflund Lagercrantz, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi samt chefsläkare på EsterCare samt Louise Nylén, vd Dynamic Code.

Pressmeddelande -

Debatt: Kvinnohälsa underprioriteras i vården

Var femte kvinna uppger att de inte får den vård de behöver för vaginala besvär. Samtidigt uppger varannan ung kvinna att de väljer att inte söka vård för sina besvär. Detta är ett misslyckande av vården och det finns anledning att se till innovationer från privata aktörer som lösa en hel del problem.

Sifo/Kantar har på uppdrag av Dynamic Code frågat 1020 kvinnor hur de upplever vården kring kvinnohälsa och i vilken uträckning de själva sökt och fått vård för olika vaginala besvär.

Undersökningen visar att många kvinnor tycker att det är jobbigt att söka vård för sina besvär och när de väl söker får de inte den hjälp behöver:

  • Knappt fyra av tio kvinnor (37%) har sökt vård för vaginala besvär senaste fem åren.
  • Bland yngre, 25-30-åringar har 45% sökt vård.
  • Bland de som sökt vård uppger en majoritet (59%) att det är jobbigare att söka vård för dessa besvär jämfört med andra sjukdomar och åkommor.
  • Vidare uppgav var tredje att de inte fått tillräckligt snabb hjälp. Var femte som sökt vård fick heller inte den hjälp de behövde och där var brist på rätt diagnos en av huvudorsaken.

En annan oroande lärdom från undersökningen är att många väljer att INTE söka vård, trots att de borde;

  • Fyra av tio kvinnor har haft vaginla besvär som de valt att inte söka vård för. Bland yngre kvinnor (25-30 år) är motsvarande siffra 49%.
  • En vanlig orsak till att man inte söker vård är att man inte vågar eller vill, det uppger var femte kvinna och nästan var tredje (29%) ung kvinna (25-30 år).
  • Drygt en av tio uppgav att det var svårt att få en tid för att få bukt med sina vaginala besvär.

Vården måste göra det enklare för kvinnor att söka hjälp för sina vaginala besvär.  Kvinnohälsa är generellt ett underprioriterat område och vi ser att det finns ett stort behov att underlätta för kvinnor att både provta sig och söka vård.

Många av de vanligaste besvären går att diagnostisera med hjälp av test med självprovtagning i hemmet, vilket i kombination med digital vårdgivning ger både snabb och säker diagnos och efterföljande behandling. I undersökningen uppgav en klar majoritet (90%) att de är positiva till självprovtagning för urinvägsinfektion och svamp. För HPV och bakteriell vaginos är 71 respektive 76 procent positiva till självtest.

För att fler kvinnor ska söka och få den vård de behöver måste vi skapa en tillgänglig, god och jämlik vård. Det behövs mer pengar till specialiserade mottagningar, till vidareutbildning av gynekologer och barnmorskor. Men vi tror även på att bjuda in privata aktörer och främja samarbete mellan det privata och offentliga för att tänka nytt och bygga effektiva lösningar. Två viktiga pusselbitar i detta är att erbjuda självprovtagning och digitala vårdgivare för kvinnor som söker vård för vaginala besvär. Utvecklingen av vården har tagit stora kliv framåt under de senaste åren men det är uppenbart att den renodlade kvinnohälsan halkat efter.

Louise Nylén, vd Dynamic Code - ett healthtechbolag inom självprovtagning och diagnostik

Lydia Graflund, vd EsterCare - Sveriges första digitala vårdgivare enbart för kvinnor

Helena Graflund Lagercrantz, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi samt chefsläkare på EsterCare


Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts av SIFO/Kantar Public på uppdrag av Dynamic Code. Den bygger på ca 1000 intervjuer med kvinnor, 25-45 år, och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 1-7 mars 2022.Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Presskontakt

Louise Nylén

Louise Nylén

Presskontakt VD +46 76 276 77 75
Anne Kihlgren

Anne Kihlgren

Presskontakt Grundare 013-465 53 21
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Fridtunagatan 24
582 16 LINKÖPING