Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Debatt: Dags att bygga Sveriges framtid, näringsminister Ebba Busch!

Denna debattartikel publicerades först på Dagens Industris debattsida.

Ebba Busch, grattis till regeringens viktigaste jobb - näringsminister! Vi har nu fyra år på oss att på riktigt bygga för framtiden. För oss på Epicenter är det tydligt vad vi måste fokusera på: Sveriges framtid avgörs av vår innovationskraft. När vi nu blickar framåt, låt oss våga lyfta blicken från att prata om antalet poliser, gängkriminalitet eller bensinpriser. Den viktigaste frågan framåt är den som inget parti har nämnt i sina valkampanjer. Hur ser vi till att den svenska innovationskraften fortsätter att växa? Det är den som avgör vårt lands framtida tillväxt, sysselsättning och välfärd. Vi hoppas att du som ny näringsminister delar vår syn.

Sedan 2015 har Epicenter varit hemvist för ett antal stjärnskott på den svenska innovationshimlen; Spotify, iZettle, Star Stable, Einride och Volvo M för att nämna några. Vi har sedan start gjort allt vi kan för att ekosystemet omkring dem ska fungera så bra som möjligt och att det ska finnas mycket talang och kunskap nära till hands. Målet har alltid varit att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att kunna växa och driva på Sveriges innovationstakt. Vi vet att om vi förbättrar förutsättningarna för entreprenörskap förbättrar vi också förutsättningarna för Sveriges framtid.

I Sverige har vi många grundläggande förutsättningar för att entreprenörer ska våga satsa på att bygga bolag. Vi har bra utbildningsmöjligheter, ett starkt socialt skyddsnät och en bra infrastruktur. Sverige har de senaste åren legat tvåa på listan i att producera flest antal enhörningsbolag per kapita. Den enda platsen i världen som ligger före är Silicon Valley i Kalifornien, USA. Den stora innovationskraften och framstående entreprenörer har gett Sverige bolag som iZettle, Mojang Studios, Klarna and Spotify. Historiskt sett är dock Sverige ett mediokert land på att förvalta bra entreprenöriella förutsättningar och att ge nystartade företag rätt förutsättningar att växa. Vi ser idag en trend där Sverige tappar i antalet enhörningar och andra länder istället börjar klättra på listan.

Hur gör vi det svenska näringslivet till en miljö för innovation och tillväxt? Hur når vi en framtid där Sverige fortsatt är en ledande nation inom teknologi, där den största delen av vår BNP kommer från export och där det finns gott om jobb? Vi vill ta vår erfarenhet från att driva Epicenter till hela Sverige. Därför kommer här ett par konkreta tips på hur vi bygger Sverige till ett innovationssystem i världsklass:

1. Öppna upp för internationella talanger till Sverige

Förenkla kompetensinvandringen till Sverige. För att driva ett snabbt växande bolag behövs ofta internationella rekryteringar för att fylla all den kompetens som verksamheten kräver. Sverige är helt enkelt ett för litet land för att vi ska kunna tro att all den talang vi behöver redan finns här.

Idag är det både en krånglig och långsam process att kompetensinvandra till Sverige med extremt långa handläggningstider. Långa ledtider leder till att toppkandidater hinner gå vidare till andra anställningar och de svenska bolagen förlorar dem till utländsk konkurrens. För att Sverige ska fortsätta att vara en ledande nation inom innovation och produktion av enhörningar måste vi också positioneras som ett land dit talang vill flytta och leva. Genom att förenkla och förkorta processen för ansökan om arbetstillstånd i Sverige kommer vi i förlängningen se fler välmående bolag i Sverige samtidigt som vi får mer kompetens mätt både till antal och i diversifiering.

2. Gör det ekonomiskt oförsvarbart för entreprenörer att flytta sina företag från Sverige.

Till att börja med måste vi slopa straffskatten för entreprenörer. Sverige är ett av de enda länder i världen som beskattar företagare i fåmansbolag vid utdelning eller försäljning. Denna skatt har en direkt negativ effekt på incitamentet för tillväxt då den till exempel gör det mer ekonomiskt gynnsamt att investera i aktier i storbolag än att satsa på att bygga ett bolag. I förlängningen driver straffskatten entreprenörer till att flytta sina bolag, jobbtillfällen, och skatteintäkter till andra länder.

Möjliggör också ersättning i form av personaloptioner. Här finns fortfarande utdaterad lagstiftning och allt för höga skatter vilket gör att det är svårt för Svenska företag att konkurrera mot internationella bolag. Detta gör att mycket internationell arbetskraft anser att den ekonomiska ersättningen är för låg i Sverige jämfört med andra länder.

Att sänka kostnaden för arbetskraft med särskilt fokus på arbetsgivaravgiften kommer att göra det lättare för mindre bolag att växa. Idag är det tufft för svenska snabbväxande bolag att möta lönenivåer från större etablerade företag men framförallt från internationella bolag där kostnaderna för att anställa är betydligt lägre än i Sverige.

3. Skapa ett tätare samarbete mellan politiker och entreprenörer:

Ett vanligt upplevt problem för snabbväxande bolag i Sverige idag är att det politiska engagemanget och statliga stödet kommer först när det redan finns en politisk efterfrågan på en specifik lösning till ett identifierat problem. Problemet är då att den efterfrågade lösningen ibland egentligen inte är den lösningen som marknaden och konsumenterna faktiskt efterfrågar. Hade de entreprenörer som driver innovation inom olika områden tillfrågats redan vid problemlösningen hade i många fall skattepengar gått till en bättre produkt som bättre svarar till den efterfrågan som finns hos svenska folket.

Hur kan vi då istället hitta en modell där politiker och entreprenörer gemensamt analyserar samhällsproblem och söker lösningar? Att tidigare involvera entreprenörer i en roll som marknadsexperter för att vara med och analysera vart statliga medel ska gå kommer att göra att vi satsar skattepengar på rätt saker och skapar bättre lösningar till Sveriges invånare.

Genom att skapa ett närmare samarbete mellan politiker och entreprenörer kommer vi också få till en hälsosammare diskussion kring vilka lagar som som behöver uppdateras för att kunna leverera produkter och tjänster som svenskar behöver idag.


Sveriges framtid hänger på att vi förvaltar de entreprenöriella förutsättningarna vårt land erbjuder och skapar möjligheter för vår innovativa kompetens att skala. Vi tror på att Sverige skulle kunna bli det mest innovationsstarka landet i världen och att det är vad som kommer bygga framtida generationers Sverige. Det som krävs är ett riktigt politiskt engagemang i de entreprenörer som jobbar varje dag med att driva innovationstakten framåt. Den förändringen måste ske idag. Tänk om Sverige blev känt som världens bästa land för entreprenörer och för de som vill förverkliga drömmar. Vi tror att det är möjligt men då måste vi samarbeta. Som nytillträdd näringsminister har du alla förutsättningar att få upp Sveriges innovationskraft på agendan. Ett första steg är att träffa innovativa företag och höra deras drivkrafter och utmaningar.

Du är varmt välkommen till Epicenter för att möta några av dem.


Patrick Mesterton - VD och Grundare Epicenter.
Ola Ahlvarsson - Grundare Epicenter.
Louise Nylén - VD Dynamic Code.
Alexis Kopylov - VD och Grundare DBT Capital - Smart företagsfinansiering för SME.
Jonas Kjellberg - Grundare och Styrelseordförande NORNORM.
Andreas Stormvinge - VD och Grundare, Future Ordering.

Ämnen

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden